Plastové jímky

Plastové samonosné jímky

Plastové jímky se budují tam, kde splaškové nebo technologické vody nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod nebo kde není povoleno použít domovní čistírnu se vsakováním. Plastové samonosné jímky jsou vyrobeny z materiálu polypropylenu o síle 8 mm.

Jímky do objemu 12 m3 se umísťují na pískový podsyp bez obetonování. Pro větší objem je nutné udělat podkladní betonovou desku. Přítokové potrubí se montuje ve většině případů na místě.

  • Jímka se dodává kompletně s vyčerpávacím otvorem a pochozím poklopem.
  • Na přání vyrobíme rozměr dle Vašeho přání.
  • Na každý výrobek obdržíte atest o zkoušce vodotěsnosti, záruční list a prohlášení o shodě.

Ceník plastových samonosných jímek

Rozměr (mm)

Objem (m3)

Cena (bez DPH)

2160 x 1000 x 1160

2

20 163

2160 x 1000 x 2160

4

32 252

3160 x 1000 x 2160

6

44 352

3160 x 1500 x 1660

6,75

45 364

2160 x 2000 x 2660

8

48 400

3160 x 2000 x 1660

9

54 439

3160 x 1500 x 2160

9

54 439

3160 x 2000 x 2160

12

64 515

4160 x 2000 x 2160

16

80 685

 
 
 
 
 

Plastové nesamonosné jímky

Plastové nesamonosné jímky jsou vyrobeny z polypropylenu o síle 15 mm. Jímka se usazuje na betonovou desku o síle alespoň 10 cm. Při pokládce je nutné zároveň plnit vodou a obetonovat. Tyto jímky nejsou vhodné pro uložení, kde je tlak spodní vody.

  • Jímka se dodává kompletně s vyčerpávacím otvorem a pochozím poklopem.
  • Na přání vyrobíme rozměr dle Vašeho přání.
  • Na každý výrobek obdržíte atest o zkoušce vodotěsnosti, záruční list a prohlášení o shodě.
 

Rozměr (mm)

Objem (m3)

Cena (bez DPH)

2160 x 1000 x 1160

2

16 280

2160 x 1000 x 2160

4

21 670

3160 x 1000 x 2160

6

28 490

3160 x 1500 x 1660

6,75

30 800

3160 x 2000 x 1660

9

37 950

3160 x 1500 x 2160

9

37 950

3160 x 2000 x 2160

12

42 680

4160 x 2000 x 2160

16

51 700


CENÍK KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF ZDE

 

 

Kruhové plastové jímky

Kruhové plastové jímky lze využít k zachycení splaškových odpadních vod z rodinných domů a menších provozoven. Jímky lze využít pro akumulaci:

  • dešťové vody
  • chemických látek
  • kvasné nádrže pro potravinářsví

Jímky se vyrábějí v samonosném provedení bez obetonování nebo nesamonosné, které se musí celé obetonovat.

Ceník SAMONOSNÝCH JÍMEK


Průměr (m)

Výška (m)

Objem (m3)

Cena (bez DPH)

0,95

1,5

1

7 364

1,4

1,5

2,3

15 121

1,4

2

3

17 522

1,9

1,45

4,1

22 673

2,1

1,5

5,2

26 879

2

2

6

27 748

2,1

2,3

8

31 344

2,4

2

9

36 471


CENÍK KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF ZDE