Plastové jímky

Plastové samonosné jímky

Plastové jímky se budují tam, kde splaškové nebo technologické vody nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod nebo kde není povoleno použít domovní čistírnu se vsakováním. Plastové samonosné jímky jsou vyrobeny z materiálu polypropylenu o síle 8 mm.

Jímky do objemu 12 m3 se umísťují na pískový podsyp bez obetonování. Pro větší objem je nutné udělat podkladní betonovou desku. Přítokové potrubí se montuje ve většině případů na místě.

  • Jímka se dodává kompletně s vyčerpávacím otvorem a pochozím poklopem.
  • Na přání vyrobíme rozměr dle Vašeho přání.
  • Na každý výrobek obdržíte atest o zkoušce vodotěsnosti, záruční list a prohlášení o shodě.

Ceník plastových samonosných jímek

Rozměr (mm)

Objem (m3)

Cena (bez DPH)

2160 x 1000 x 1160

2

21 924

2160 x 1000 x 2160

4

34 704

3160 x 1000 x 2160

6

48 224

3160 x 1500 x 1660

6,75

50 856

2160 x 2000 x 2660

8

52 488

3160 x 1500 x 2160

9

60 482

2660 x 2000 x 2160

10

62 738

3160 x 2000 x 2160

12

70 988

4160 x 2000 x 2160

16

89 488

 
 
 
 
 

Kruhové plastové jímky

Kruhové plastové jímky lze využít k zachycení splaškových odpadních vod z rodinných domů a menších provozoven. Jímky lze využít pro akumulaci:

  • dešťové vody
  • chemických látek
  • kvasné nádrže pro potravinářsví

Jímky se vyrábějí v samonosném provedení bez obetonování nebo nesamonosné, které se musí celé obetonovat.

Ceník SAMONOSNÝCH JÍMEK


Průměr (m)

Výška (m)

Objem (m3)

Cena (bez DPH)

0,95

1,5

1

6 871

1,35

1,5

2

14 175

1,6

1,5

3

17 170

1,85

1,5

4

21 999

2,1

1,5

5

26 250

2,3

1,5

6

29 457

2,45

1,5

7

31 974

2,3

2

8

33 857

2,4

2

9

35 621

2,55

2

10

39 441


CENÍK KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF ZDE