ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Název školicího střediska REACH vychází z chemické legislativy EU. REACH ve volném překladu znamená registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals). Jedná se o jednu z nejsložitějších směrnic EU. Kromě tohoto nabízí školicí středisko vzdělávací služby pro firmy i jednotlivce:

  • odborné kurzy
  • měkké dovednosti
  • rekvalifikace
  • konference

Školicí prostory

Školicí prostory vyrostly přímo v sídle SAVE CZ s.r.o. v Hlinsku. Prostory disponují multifunkčností. Jedná se o tři velké sály, které mohou být odděleny zvukově nepropustnou stěnou či mohou tvořit jednu velkou místnost s kapacitou 300 lidí. Do školicího střediska také patří 4 počítačové učebny s kapacitou 6-8 lidí a samozřejmě konferenční místnost pro 20 lidí s dotykovou obrazovkou. Sály jsou vybaveny novými IT technologiemi, plátny, dataprojektory, mikrofony.

Najdete zde příjemné zázemí ke školení. Naše společnost také zprostředkovává občerstvení v prostorách školicího střediska. 

Dále jsme schopni zprostředkovat ubytování pro vícedenní školení či zařídit odpočinek (wellness, sauny či aktivní návštěvou sjezdovky, prohlídkou nedalekého skanzenu Veselý Kopec nebo městké části Betlém).

V sekci reference se nacházejí fotky z pořádaných akcí. Zde jen malá ukázka. Více na www.skolenisave.cz.

V případě dotazů pište na adamkovap.save@hlinsko.net 

Velký sál Zasedací místnostkonferenční mistnostIT místnostvizitkyBudova školicího střediska je v prvním patře